HORNICKÁ POLIKLINIKA OSTRAVA

Budova Hornické polikliniky na Sokolské třídě

Akreditované zdravotnické zařízení
v centru Ostravy
597 454 111      736 350 739
     Ú  S  T  Ř  E  D  N  A             odesílání SMS pacientům 
Akreditované zdravotnické zařízení

  • novinky

    hp Přemístění ambulance praktického lékaře

    Od 14.9.2015 ambulance dr. Augustinové přemístěna na adresu HORNICKÁ POLIKLINIKA, Sokolská třída 81, 70200 Ostrava, 2. patro, číslo dveří 217 [...]

    hp Oddělení pracovního lékařství přestěhováno do hlavní budovy

    Od 28.1.2015 se ambulance pracovního lékařství nachází v hlavní budově v 1. patře, číslo dveří 115

  • © Hornická poliklinika Ostrava s.r.o. 2012